ΣΥΡΟΜΕΝΑ - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥ

Τα τζάκια που χαρακτηρίζονται ως "ενεργειακά" διαθέτουν υψηλή ενεργειακή απόδοση (γύρω στο 75%) και χρησιμοποιούν λιγότερα καυσόξυλα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τζάκια, τα οποία υφίστανται σημαντικές ενεργειακές απώλειες κατά τη χρήση τους και θεωρούνται οικονομικά αναποτελεσματικά.

Τα συρόμενα - ανοιγόμενα τζάκια έχουν σχεδιαστεί με μια πόρτα που ανοίγει προς τα επάνω, για αισθητικούς λόγους, αλλά και προς τα έξω, για ευκολία στο καθάρισμα. Διαθέτουν επίσης ένα γαλβανισμένο αεροθάλαμο για αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμότητας και προστασία των γύρω επιφανειών από την υπερβολική ζέστη. Η κατασκευή τους βασίζεται στην easyfix μεθοδολογία, επιτρέποντας εύκολη αντικατάσταση τμημάτων που μπορεί να φθαρούν με το πέρασμα του χρόνου.

TOP