Διαδικασία Τοποθέτησης

Ο τεχνικός που θα αναλάβει την εγκατάσταση του τζακιού σας, θα σας συμβουλέψει σχετικά με την προτιμότερη θέση ανάλογα με τον χώρο σας. Είναι σημαντικό να αποφευχθεί πλήρως η εγκατάσταση του τζακιού κοντά σε συσκευές ή μέρη ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα ψυγεία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο ανάφλεξης.

Επιπρόσθετα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η επιλογή του δαπέδου πάνω στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ένα ενεργειακό τζάκι. Το δάπεδο θα πρέπει να αποτελείται από υλικά που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως τα πλακάκια, το μάρμαρο και το μπετόν, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, όπως είναι λογικό μέσω της χρήσης του τζακιού, να επηρεάσει η υψηλή θερμοκρασία τα υλικά από τα οποία είναι χτισμένο ένα κτίριο.

Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσει ένα ενεργειακό τζάκι μπορούν να ξεπεράσουν τους 1000ᵒC, επομένως η επιλογή του σωστού σημείου για την εγκατάστασή του είναι ζωτικής σημασίας. Εξίσου μεγάλη προσοχή χρειάζεται να δοθεί και στο ύψος της εστίας. Στα ενεργειακά τζάκια, το ύψος οφείλει να είναι τέτοιο ώστε να βοηθά την κυκλοφορία του αέρα και την καύση. Επιπρόσθετα, η σωστή σύνδεση της καμινάδας από αλουμίνιο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποφυγή διαρροών και υγροποιήσεων.

Κάτι που οφείλει να απασχολήσει όποιον ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει ενεργειακό τζάκι είναι η ποσότητα του αέρα που μπαίνει και βγαίνει από αυτό. Λόγω του τζαμιού που διατηρεί κλειστή την εστία ενός τζακιού αυτού του τύπου, η εισροή του αέρα πρέπει να ελέγχεται ώστε να μην παρεμποδίζεται η σωστή λειτουργία του. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός εύκαμπτου αγωγού με διάμετρο τουλάχιστον 125εκ. μεταξύ της εστίας και του χώρου σας, ο οποίος της μεταφέρει τον απαραίτητο αέρα για τη σωστή καύση των ξύλων. Αναφορικά με τον περιβάλλοντα χώρο, τα υλικά που περιβάλλουν το τζάκι πρέπει να μην είναι εύφλεκτα, διότι ακόμη και στα ενεργειακά τζάκια κλειστού τύπου, εάν για κάποιο λόγο ανοίξετε την πόρτα της εστίας, υπάρχει κίνδυνος να πεταχτούν σπίθες ή κάρβουνα, οπότε ένα ύφασμα, ένα ξύλινο δάπεδο, ή ένα έπιπλο που βρίσκεται κοντά, κινδυνεύει να πάρει φωτιά. Τέλος, έμφαση πρέπει να δοθεί στον εξαερισμό. Εάν στον ίδιο χώρο υπάρχουν συσκευές που χρειάζονται κι αυτές εξαερισμό, θα πρέπει ο χώρος να μελετηθεί σωστά ώστε ο αέρας να είναι επαρκής. Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι οι συσκευές πρέπει να μην έχουν κοινό εξαερισμό με το τζάκι, ενώ είναι πολύ σημαντικό να μην είναι πολύ κοντά στον ίδιο χώρο απορροφητήρες και ανεμιστήρες. Γι' αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί να υπάρχει επαρκής ποσότητα οξυγόνου στο χώρο, ειδάλλως ενδέχεται να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του τζακιού.


Κατασκευή σκελετού γυψοσανίδας

Οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά της τοιχοποιίας πρέπει να εφαρμόζουν χωρίς κενά. Τα μεταλλικά προφίλ πρέπει να στερεώνονται με βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1m και το ελάχιστο σε πέντε σημεία ανά προφίλ.


Επιμήκυνση προφίλ

Οι ενώσεις των ορθοστατών πρέπει να τοποθετούνται εναλλάξ καθ’ ύψος. Τα σημεία ένωσης πρέπει να καλύπτονται με στρωτήρα ή να θηλυκώνουν μεταξύ τους και να βιδώνονται σε μήκος τουλάχιστον 50cm για σκελετό 50mm, 75cm για σκελετό 75mm και 100cm για σκελετό 100mm.


Εφαρμογή γυψοσανίδας

Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται όρθιες, συγκρατούνται, πιέζονται και βιδώνονται πάνω στο σκελετό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Η στερέωση αρχίζει από το μέσον προς το άνω και κάτω μέρος της γυψοσανίδας και συνεχίζεται προς μια κατεύθυνση. Το βίδωμα γίνεται σε αποστάσεις των 25cm. Σε περίπτωση διπλής στρώσης οι αποστάσεις του βιδώματος της πρώτης στρώσης μπορούν να τριπλασιαστούν σε 75cm. Τυχόν οριζόντιοι αρμοί στα εγκάρσια άκρα τους πρέπει να μετατίθενται. Εάν πρόκειται για κατασκευή τοίχου μονής στρώσης γυψοσανίδας πρέπει η ένωση των γυψοσανίδων να γίνεται πάντα πάνω σε μεταλλικό προφίλ. Οι βίδες πρέπει να διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού κατά 10mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 1mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοδράπανου ώστε να μπορούν να στοκάρονται. Το χαρτί δεν πρέπει να σχίζεται. Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες πρέπει να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται, σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση, με καινούριες.

Πριν την τοποθέτηση της γυψοσανίδας στα προφίλ του στρωτήρα συρταρώνεται πετροβάμβακας αλουμινίου καλύπτοντας κάθε επιφάνεια εσωτερικά της κατασκευής έτσι ώστε να γίνει σωστή μόνωση του χώρου.

TOP